Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

 

    Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бере початок свого розвитку з 27 березня 1920 року, коли в Луганську створено перший вищий навчальний заклад у Донбасі з підготовки кадрів для машинобудівних підприємств.

    Чинна ліцензія надає Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів за 61 спеціальністю (напрямом), спеціалістів – за 92 спеціальностями, магістрів – за 93 спеціальностями. На базі повної вищої освіти в магістратурі державної служби готуються управлінські кадри для органів державного управління за спеціальністю «Державна служба». Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення згідно з ліцензією проводить перепідготовку спеціалістів на базі вищої освіти за 45 акредитованими спеціальностями та 17 напрямами підготовки; підвищення кваліфікації спеціалістів за всіма акредитованими спеціальностями в університеті та підвищення кваліфікації викладачів.