Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля

 

    Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля бере початок свого розвитку з 27 березня 1920 року, коли в Луганську створено перший вищий навчальний заклад у Донбасі з підготовки кадрів для машинобудівних підприємств.

    Чинна ліцензія надає Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів за 61 спеціальністю (напрямом), спеціалістів – за 92 спеціальностями, магістрів – за 93 спеціальностями. На базі повної вищої освіти в магістратурі державної служби готуються управлінські кадри для органів державного управління за спеціальністю «Державна служба». Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення згідно з ліцензією проводить перепідготовку спеціалістів на базі вищої освіти за 45 акредитованими спеціальностями та 17 напрямами підготовки; підвищення кваліфікації спеціалістів за всіма акредитованими спеціальностями в університеті та підвищення кваліфікації викладачів. 

 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

"Харківський авіаційний інститут" 

 

   Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський Авіаційний Інститут» - одне з провідних навчальних закладів системи державної освіти України, що випускає фахівців в області розробки і виробництва авіаційної та космічної техніки. Заснований в 1930 році.

 

    Чинна ліцензія надає Національному аерокосмічному університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" право на провадження освітньої діяльності з підготовки бакалаврів більш ніж за 70 спеціальностями, магістрів – більш 80 спеціальностями. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" є єдиним в Україні спеціалізованим вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який комплексно готує кадри з проектування і виробництва всіх типів літальних апаратів, авіаційних і ракетних двигунів, електрообладнання та устаткування. У Національному аерокосмічному університеті по 48 спеціальностям навчається більше 12100 студентів. Підготовка фахівців проводиться на 10 факультетах і 44 кафедрах. Кількість штатного професорсько-викладацького складу становить близько 820 осіб, серед яких 75% мають вчені звання професора і доцента, наукові ступені доктора і кандидата наук, 16 академіків і 4 члени-кореспонденти галузевих академій, 24 лауреата Державних премій.